foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel nie może być bezkrytycznym naśladowcą cudzych wzorów i wskazówek, lecz zawsze żywym twórcą.

Zespół Szkół Opole

Gimnazjum specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

 

Klasa

I

 

Klasa

II

 

Klasa

III

Język polski

4

5

5

Język obcy nowożytny

3

3

3

Muzyka

1

1

-

Plastyka

-

1

-

Historia

2

2

2

Wiedza o społeczeństwie

0,5

0,5

2

Geografia

2

1

1

Biologia

1

2

1

Chemia

1

1

2

Fizyka

1

1

2

Matematyka

4

4

4

Informatyka

0,5

0,5

1

Wychowanie fizyczne

4

4

4

Edukacja dla bezpieczeństwa

-

-

1

Zajęcia artystyczne

1

1

-

Zajęcia techniczne

3

2

2

Godzina/ zajęcia
z wychowawcą

1

1

1

Razem:

29

30

31

Religia

2

2

2

 

Wychowanie do życia
w rodzinie   

0,5

0,5

0,5

Zajęcia rewalidacyjne

12

12

12

 

 

Gimnazjum specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Klasa

I

 

Klasa

II

 

Klasa

III

 

Funkcjonowanie w środowisku

5

5

5

 

Muzyka z rytmiką

2

2

2

 

Plastyka

9

8

8

 

Technika

7

9

10

 

Wychowanie fizyczne

4

4

4

 

Razem

27

28

29

Religia

2

2

2

 

Zajęcia rewalidacyjne

10

10

10

 

 

 

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem gimnazjum wynosi od 10 do 12 godzin;

 

Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć.

 

Kontakt

Certyfikaty

Gościmy

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

ePUAP2

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2018 Zespół Szkół Specjalnych Rights Reserved.