foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel nie może być bezkrytycznym naśladowcą cudzych wzorów i wskazówek, lecz zawsze żywym twórcą.

Zespół Szkół Opole

ZAPRASZAMY NA SMACZNE  OBIADY !

 

Zespół Szkół Specjalnych w Opolu posiada własną stołówkę szkolną, mieszczącą się przy ul. Ks. Opolskich 21 i ul. Jana Bytnara „Rudego” 7 w Opolu.

Koszt jednego posiłku dwudaniowego wynosi dla ucznia wynosi 6 zł:

                                                   I danie 1,20

                                                   II danie 4,80

Koszt jednego posiłku dwudaniowego dla nauczyciela wynosi 10,55 zł:   

I danie - 2,11 zł,

II danie - 8,44 zł

Podstawą korzystania z posiłku jest abonament miesięczny. Przy zakupie abonamentu można wyłączyć określone dni.

Opłaty za dany miesiąc żywieniowy są przyjmowane w miesiącu poprzedzającym miesiąc żywieniowy,wyjątek stanowi styczeń za który wpłaty dokonujemy w pierwszym tygodniu nowego roku.

 

Wpłaty dokonywać należy przelewem na konto szkoły:

Bank Millennium

Konto bankowe: 94 11 60 2202 0000 0002 1551 6719

Z dopiskiem: opłata za cały obiad, I danie lub II danie, należy podać imię i nazwisko dziecka.

 

Termin płatności i wysokość opłat są podane na tablicy ogłoszeń.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać bezpośrednio intendentowi pod numer: 505 135 822 lub za pomocą SMS (proszę napisać imię i nazwisko dziecka)

Gdy w danym dniu do godz. 8.00 zostanie zgłoszona nieobecność dziecka, to odliczenie za obiady skutkuje od następnego dnia. Uczniowie zwrot w formie odliczeń uzyskują w przyszłym miesiącu. Jeżeli jest to miesiąc kończący miesiąc żywieniowy, szkoła zwraca nadpłatę.

Osoby korzystające z dotacji Ośrodka Pomocy Rodzinie proszone są o załatwianie formalności związanych z zakwalifikowaniem dziecka na żywienie.

Certyfikaty

Gościmy

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

ePUAP2

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2018 Zespół Szkół Specjalnych Rights Reserved.