foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nauczyciel nie może być bezkrytycznym naśladowcą cudzych wzorów i wskazówek, lecz zawsze żywym twórcą.

Zespół Szkół Opole

ZAPRASZAMY NA SMACZNE  OBIADY !
 
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu posiada własną stołówkę szkolną, mieszczącą się przy ul. Ks. Opolskich 21 i Jana Bytnara "Rudego" 7 w Opolu.
Koszt jednego posiłku dwudaniowego  dla ucznia wynosi 6 zł: 
I danie 1,20
II danie 4,80
Koszt jednego posiłku dwudaniowego dla nauczyciela wynosi 10,77 zł:   
I danie - 2,15 zł,
II danie - 8,62 zł
Podstawą korzystania z posiłku jest abonament miesięczny. Przy zakupie abonamentu można wyłączyć określone dni lub wybrać jedno z dań
Opłaty za dany miesiąc żywieniowy są przyjmowane w miesiącu poprzedzającym miesiąc żywieniowy, wyjątek stanowi styczeń za który wpłaty dokonujemy w pierwszym tygodniu nowego roku.
 
Wpłaty dokonywać należy przelewem na konto szkoły:
Bank Millennium  Konto bankowe:   94 11 60 2202 0000 0002 1551 6719
 
Z dopiskiem: opłata za cały obiad, I danie lub II danie, należy podać imię i nazwisko dziecka.
Termin płatności i wysokość opłat są podane na tablicy ogłoszeń.
 
Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać bezpośrednio intendentowi pod numer: 505 135 822 lub za pomocą SMS (proszę napisać imię i nazwisko dziecka)
Gdy w danym dniu do godz. 8.00 zostanie zgłoszona nieobecność dziecka, to odliczenie za obiady skutkuje od następnego dnia. Uczniowie zwrot w formie odliczeń uzyskują w przyszłym miesiącu. Jeżeli jest to miesiąc kończący miesiąc żywieniowy, szkoła zwraca nadpłatę. 
 
Osoby korzystające z dotacji Ośrodka Pomocy Rodzinie proszone są o załatwianie formalności związanych z zakwalifikowaniem dziecka na żywienie.
 

 

 

Kontakt

Certyfikaty

Gościmy

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

BIP

ePUAP2

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2018 Zespół Szkół Specjalnych Rights Reserved.