Jak w poprzednich latach, w tym roku szkolnym również będziemy intensywnie działać troszcząc się o siebie i środowisko. Hasłem przewodnim w roku szkolnym 2020/2021 jest: Woda. 
Nadal oczywiście podtrzymujemy nasze działania związane z aktywnością ruchową, higieną, zdrowym odżywianiem i współpracą.
Zapraszamy do wspólnych działań dla dobra naszej pięknej Ziemi. Dbajmy o siebie i naszą planetę. Bądźmy wzorem dla innych! Razem możemy zdziałać więcej dla dobra nas wszystkich.  Pozwodzenia!