Drukuj
Nadrzędna kategoria: Programy szkolne
Uczniowie klas V a, VII b, VIII e oraz klas I A PdP i II A PdP wzięli udział w lekcji ekologicznej w ramach kampanii edukacyjnej dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami oraz zanieczyszczenia powietrza koordynowanej przez Urząd Miasta Opola. Zajęcia dotyczyły bardzo ważnegotematu, jakim jest palenie śmieci w piecach domowych i skutkach takich działań oraz stanu jakości powietrza. 
Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną związaną z omawianą tematyką, a także film edukacyjny o tym jak powstaje SMOG. Przypomniane zostały również zasady segregacji odpadów. Młodzież została zapoznana  z metodą sprawdzania jakości powietrza dzięki systemowi monitoringu jakości powietrza. Zobaczyliśmy również na którym miejscu znajduje się Opole i Polska pod względem jakości powietrza. Celem utrwalenia poznanych wiadomości, uczniowie wykonali zadania z którym świetnie sobie poradzili. Zwieńczeniem zajęć było powstanie pięknych plakatów wykonanych przez uczniów.
Podczas zajęć wykorzystano materiały edukacyjne przekazane przez Urząd Miasta Opola.