Drukuj

  Za nami wyjątkowo trudny czas, który nie ma swojego odpowiednika w ponad siedemdziesięcioletniej historii naszej Szkoły, także w historii Polski. Od 12 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. nasi uczniowie i nauczyciele nie mieli dostępu do budynków szkoły. Nauka z dnia na dzień przeniosła się w świat wirtualny, komputery i smartfony. Cała nasza społeczność, uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, musiała odnaleźć się w całkowicie nowej rzeczywistości.  Podjęliśmy to wyzwanie wspólnie, zamieniliśmy nasze codzienne wielogodzinne spotkania twarzą w twarz na pracę przy użyciu nowoczesnych technologii. Nie obeszło się bez problemów, trudności, jednak wszyscy pilnie się uczyliśmy.

            Nowe doświadczenia związane z pracą zdalną nasuwają wiele wniosków.  Niewątpliwie w naszej codziennej pracy i życiu osobistym zaniedbaliśmy rozwój związany
z wykorzystaniem nowych technologii, korzystania z poczty mailowej, pracy na platformach cyfrowych, spotkań przy użyciu komunikatorów cyfrowych, znajomości technologii chmurowych, umiejętności wykorzystania oprogramowania, które zainstalowane jest przecież na naszych urządzeniach elektronicznych. W osobistych planach musimy uwzględnić zakup internetu, komputera, tabletu. Doświadczenie ostatnich miesięcy udowodniły, że nie są to tylko nowoczesne gadżety, ważne dla pasjonatów gier komputerowych, lecz są to artykuły pierwszej potrzeby w każdej instytucji oraz domu. W kolejnych latach obiecujemy, że zainwestujemy dodatkowe środki w sprzęt komputerowy, a przede wszystkim w szkolenie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi  z wykorzystania TIK w pracy z uczniami i kontaktach z rodzicami. Wyjdziemy z ofertą szkoleń dla rodziców.

            Szanowni Państwo, przed nami trudny rok szkolny 2020/2021, będziemy pracować
w skrajnie przepełnionej szkole, w której zaplanowano 40 klas, czyli o 4 klasy więcej niż mijającym roku szkolnym. Od kwietnia br. byliśmy zmuszeni odmawiać przyjęcia nowych dzieci do naszej szkoły. Jest to sytuacja wyjątkowo trudna, przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców. Taka sytuacja  również nie miała miejsca w historii naszej szkoły.

W tym mroku pojawiło się światło, do którego od maja kroczymy. Mam na myśli dodatkowy budynek dla naszych uczniów i pracowników. Dzięki zaangażowaniu Pana Arkadiusza Wiśniewskiego Prezydenta Miasta Opola, Pani Ireny Koszyk Naczelniczki Wydziału Oświaty UM Opola, Rady Miasta Opola oraz urzędników UM Opola pozyskaliśmy obiekt przy ul. Torowej w Opolu, który stanowi część  kompleksu w Centrum Kształcenia Praktycznego. Do dyspozycji będziemy mieli 18 sal dydaktycznych, pełnowymiarową salę gimnastyczną oraz salę do gimnastyki korekcyjnej, a przede wszystkim dostęp do terenów zielonych i pracowni specjalistycznych przy CKP. W związku z tym, planujemy przeniesienie całej szkoły przysposabiającej do pracy do nowego budynku. Nastąpi to nie wcześniej niż w drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021. Obiekt musi przejść konieczne prace dostosowujące do potrzeb osób niepełnosprawnych, przede wszystkim dobudowana zewnętrzna winda osobowa i wiele innych. Obecnie trwa inwentaryzacja techniczna obiektu, prace projektowe oraz przede wszystkim zabezpieczenie finansowe inwestycji.

            Szanowni Państwo, rok szkolny 2019/2020 dziś się kończy, Cała nasza Społeczność, Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi, zdała egzamin na szóstkę i uzyskała promocję do następnej klasy.

 

                                                                                  Marek Wróbel