Szanowni Państwo, Uczniowie, Rodzice Uczniów

1  marca br.  rozpoczęliśmy  zapisy uczniów na rok szkolny 2021/2022:

 

  • do klasy pierwszej (dzieci z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną) w Publicznej  Szkole Podstawowej nr  13;
  • do klasy czwartej (dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną)
    w Publicznej  Szkole Podstawowej nr  13;
  • do klasy pierwszej w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy;
  • dla dzieci posiadających opinię o potrzebie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zespół Szkół Specjalnych w Opolu jest szkołą bezobwodową realizującą zajęcia
w dwóch obiektach przy ul. Książąt Opolskich 21 oraz ul. J. Bytnara „Rudego" 7.
W skład Zespołu wchodzi:

  1. Szkoła podstawowa ośmioletnia dla dzieci i młodzieży z lekką, umiarkowaną oraz znaczną niepełnosprawnością intelektualną;
  2. Szkoła przysposabiająca do pracy trzyletnia dla dzieci i młodzieży
  3. Z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną (również uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężoną niepełnosprawnością);
  4. Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

          Z uczniami pracuje 88 nauczycieli oligofrenopedagogów oraz 16 pomocy nauczyciela. Są wśród nich surdopedagodzy, tyflopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci metodami EEG Biofeedback, Tomatisa, Warnkego, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej, kynoterapeuci, specjaliści do pracy z dziećmi w spektrum autyzmu, psycholodzy, pedagog szkolny oraz doradca zawodowy. Zapewniamy codzienną opiekę pielęgniarek szkolnych. Należymy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego.Wszystkie budynki szkoły dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkoła prowadzi własne kuchnie i stołówki szkolne oraz świetlicę szkolną.

W trakcie nauki w naszej szkole uczniowie korzystają z bazy kulturalno - sportowej Opolszczyzny. Dzięki wsparciu różnych instytucji, wyjścia do kina, teatrów, filharmonii, muzeów korzystanie z basenu, lodowiska  czy wyjazdy rehabilitacyjne są dla uczniów w większości bezpłatne. Doradca zawodowy pomaga uczniom w wyborze zawodu, organizuje praktyki w zakładach pracy, wizyty w szkołach ponadpodstawowych. Nasi uczniowie mają możliwość rywalizacji w różnych konkursach organizowanych przez szkoły i ośrodki specjalne, działamy w ramach Olimpiad Specjalnych Polska.

Uprzedzając Państwa pytania i wątpliwości wyjaśniam, że w dokumentach wydawanych uczniowi (legitymacja szkolna, świadectwa szkolne i inne), w oznakowaniu szkoły nie pojawia się określenie „specjalna”. Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizują podstawę programową szkolnictwa ogólnego, przystępują do egzaminu w formie dostosowanej do możliwości dziecka.

 

                                                                                   Z poważaniem,

                                                                                  Marek Wróbel

 

Walentynki w świetlicy

W tym roku szkolnym świetlica przy ul. Jana Bytnara Rudego 7 nawiązała kontakt z Publicznym Przedszkolem nr 61 w Opolu. Współpraca ta ma na celu kontynuowanie tradycyjnej formy kontaktu na odległość - czyli pisanie listów. Tym razem tematem  korespondencji były Walentynki. Uczniowie w ramach zajęć świetlicowych przygotowali dla przedszkolaków serduszka i poznawali „tajniki” wysyłania listów. Na odpowiedź nie musieli długo czekać. Radość z otrzymanego listu była wielka, szczególnie gdy po otwarciu koperty, każde dziecko otrzymało piękne „przedszkolne serduszko”, które mogło zabrać do domu.
 

Ostatki w II D SPdP

Postanowiliśmy tradycyjnie świętować ostanie dni karnawału. Z tej okazji smażyliśmy faworki  i  upiekliśmy kokosanki. Naszymi smakołykami pachniała cała szkoła.  Przygotowaliśmy małe przyjęcie. Klasa zrobiła kawę i herbatę. Świętowaliśmy aż dwa dni.
Marta Żymańczyk 

Ptaki w ogrodzie i na tarasie

Jest zimowa zima, duży mróz i dużo śniegu. Ptaki nie mają jedzenia. Szukają jedzenia. My mamy karmnik na tarasie. Dajemy ptakom kaszę, słonecznik, obierki z jabłek, jajko. Ptaki kolorowe siedzą na drzewie, a potem lecą do karmnika. Patrzymy przez okno na ptaki. Widzimy kosy, sikorki, gołąbki, wróble, czyżyki, sroki. My robiliśmy zdjęcia.

Klasa III C PDP - napisał Jacek

 

Kreatywne warsztaty karnawałowe w świetlicy.

Czas pandemii nie pozwolił na zorganizowanie corocznego balu karnawałowego.  Mając na uwadze ograniczenia w dniach 4-5.02.2021 roku w świetlicy, przy ulicy Jana Bytnara Rudego 7, odbyły się kreatywne warsztaty karnawałowe. W pierwszym dniu  uczniowie zapoznali się z polskimi tradycjami zabaw karnawałowych oraz odbyli internetową podróż  po różnych zakątkach świata obserwując tradycje innych krajów. W części praktycznej dowiedzieli się jak samodzielnie wykonać oraz ozdobić oryginalną maskę karnawałową. Uczestnicy  otrzymali wycięte z papieru szablony masek i  różne materiały plastyczne potrzebne do ich dekoracji. Do dyspozycji były kolorowe kleje, piórka, gwiazdki oraz pisaki.  To przy ich użyciu stworzyli oryginalne maski.  W drugim dniu odbyły się konkursy taneczne a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. Dzieci, w zmniejszonych grupach, poprzez zabawę rozwijały umiejętności współżycia i współdziałania, rozwijały śmiałość w kontaktach z rówieśnikami i starszymi kolegami. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, co było głównym celem warsztatów.  
 

Klasa III B - pracujemy mimo wszystko

Konkurs kartek świątecznych

Z dumą informujemy, że w XVI Wojewódzkim Konkursie na Kartkę Świąteczną Bożonarodzeniową Dzieci Specjalnej Troski w Kadłubie zostali nagrodzeni nasi uczniowie. Adam Terlecki otrzymał pierwsze miejsce wśród uczniów szkoły podstawowej klas IV - VIII. Marta Olszewska zdobyła drugie miejsce w kategorii klas I-III szkoły podstawowej. Natomiast praca Miłosza Zbiegieni została wyróżniona.
Gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów!
 

Idą święta - nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj.

To już po raz trzeci wspólnie z gdańską fundacją "Dbam o mój z@sięg" wzięliśmy udział w akcji "idą święta, nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj". Uczniowie poprzez wspólne pisanie oraz wysyłanie kartek mieli szansę wziąć udział w tej pięknej polskiej tradycji. Głównym hasłem przyświecającym akcji było "Odłóż telefon - włącz relacje." Więcej o akcji można przeczytać na poniższej stronie.

Kodowane życzenia

Tegoroczny Dzień Babci i Dziadka nie mógł odbyć się w formie uroczystego spotkania, dlatego też uczniowie klasy VIII b w tym roku postanowili przygotować dla swoich dziadków inną niespodziankę. Uczestnicząc w programie "Uczymy Dzieci Programować" przygotowali zakodowane życzenia. Efekty ich pracy możecie zobaczyć w poniższej galerii.

Śniadania Piątkowe

Zrodziła się nowa tradycja w pdp

Informacja dotycząca powrotu do nauczania po feriach

Szanowni Państwo,

 

Opierając się na dostępnym w internecie projekcie rozporządzenia MEiN regulującym pracę szkół po zakończeniu ferii zimowych,  a który nie zmienia zasad dotychczasowego funkcjonowania szkół specjalnych, zezwalający, by dyrektorzy tych placówek mogli samodzielnie decydować o trybie nauczania w klasach 4 - 8 oraz w szkole przysposabiającej do pracy oraz, mając na uwadze nasze doświadczenia z pracy w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021, informuję, że kontynuujemy pracę w trybie stacjonarnym. Wiąże się to z obowiązywaniem obostrzeń sanitarnych w szkole zarówno wobec pracowników jak i uczniów.

Ponadto:

1. Jeżeli nie będą respektowane zalecenia dyrektora szkoły dotyczące zasad higieny, przede wszystkim noszenia maseczek ochronnych w szkole - także na zajęciach lekcyjnych, wysyłania do szkoły dzieci z podwyższoną temperaturą, z objawami choroby górnych dróg oddechowych, wszystkie klasy 4 - 8 oraz szkoła przysposabiająca do pracy, decyzją dyrektora szkoły,   w trybie natychmiastowym przejdzie w tryb nauczania zdalnego;

2. Zalecam rodzicom stałą obserwację zdrowia swoich rodzin i w przypadku niepokojącej sytuacji kogokolwiek z rodziny, nieposyłanie dziecka do szkoły;

3. Niedopuszczalna jest, by dziecko rodziców przebywających na kwarantannie lub izolacji uczęszczało do szkoły;

4. Rodzice dzieci, które nie mogą nosić maseczki, muszą przedstawić wychowawcy klasy  stosowną opinię lekarską. Nie jest do tego podstawą wydane na początku epidemii rozporządzenie wyłączające pewne grupy obywateli z tego obowiązku. Stan zagrożenia życia i zdrowia nas wszystkich stał się podstawą do ograniczania naszych praw obywatelskich, jest podyktowany stanem wyższej konieczności. Niemniej,  każdy przypadek ucznia będzie  potraktowany indywidualnie. Decyzja należy do wychowawcy klasy w porozumieniu z rodzicami dziecka;

5. Sprawa noszenia maseczek przez uczniów była omawiana w pierwszym półroczu

6. Zarządem Rady Rodziców, który poparł moje stanowisko. Nic w tej sprawie się nie zmieniło;

7. Nadal będą obowiązywać ograniczenia w poruszaniu się po szkole rodziców uczniów oraz opiekunów przewozów.

 

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo od wychowawców klas,

 

Szanowni Państwo,

 

      Sytuacja epidemiczna w kraju jest nadal bardzo poważna, dlatego przypominam
o zasadzie wzajemnego zaufania oraz bezwzględnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa oraz ochrony osobistej.

 

 

Kolędy od uczniów PSM

Z racji panującej sytuacji w kraju, nie mogliśmy się spotkać na wspólnym kolędowaniu z uczniami z Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu, ale oni nie zapomnieli o nas i nagrali dla nas piękne kolędy. Zapraszam do wysłuchania: „Cichej nocy” oraz „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
 
Arletta Sozańska