Już nie długo 11 listopada będziemy obchodzić kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie przy ulicy Książąt Opolskich przygotowywali się do uczczenia święta. Pogłębiali swoją wiedzę historyczną  oraz wykonali szereg ciekawych plac plastycznych. Punktem kulminacyjnym była scenka ilustrująca w skrócie ten doniosły moment. 
 
„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości.”
Józef Piłsudski
 

 

   

Posłuchaj piosenek