W dniu dzisiejszym dotarła do nas niezwykle smutna wiadomość. Zmarła nasza koleżanka, wieloletni nauczyciel,  pedagog w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu.
Pani mgr Danuta Sokołowska była nauczycielką języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Pracowała również z uczniami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Kierowała XX  Szczepem Drużyn Nieprzetartego Szlaku w  stopniu harcmistrza. Była zastępcą przewodniczącego Sądu Harcerskiego w KH ZHP Opole, członkiem Ogólnopolskiej Grupy Koordynatorów ZHP ŚDM w Krakowie, Brzegach i Opolu; wolontariuszem Ogólnopolskiej Grupy Ratowniczej w czasie Światowych Dni Młodzieży, przewodniczącą Caritas Parafii św. Piotra i Pawła w Opolu. 
 
Pani Danuta Sokołowska pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Opole Śródmieście, od września 2020 pełniła funkcję radnej Rady Miasta Opola. Uczestniczyła w licznych akcjach charytatywnych, zbiórkach pieniędzy i żywności, realizowała program „Ratujemy i uczymy ratować” pod patronatem  WOŚP. Była współorganizatorką i komendantem letniego wypoczynku dla podopiecznych MOPRU, PFRON,  szkół specjalnych i placówek wychowawczych. Zorganizowała I oraz II Ogólnopolski Zlot Integracyjny Harcerstwa. Kierowała  grupą Nieprzetartego Szlaku na Ogólnopolskim  Zimowym Zlocie Harcerskim w Nysie i Głuchołazach. Była jednym z inicjatorów a następnie organizatorów Opolskich Dni Niepełnosprawnych, Wigilii dla Samotnych i Bezdomnych.         
Organizowała wystawy w Opolu i w Katowicach w ramach ogólnopolskiego programu CEO „Opowiem Ci o wolnej Polsce”.
 
W 2015 r. wraz z uczniami gimnazjum przy Zespole Szkół Specjalnych w Opolu zaangażowała się w akcję „Wielkie Rody i ich wkład w kulturę Miasta Opola”, której organizatorem był Uniwersytet Opolski. Wraz z naszymi uczniami, harcerzami pełniła „białą służbę” podczas beatyfikacji Marii Merkert w Nysie. Była doradcą metodycznym w MODN w Opolu. Za osiągnięcia w pracy uczniami z niepełnosprawnościami otrzymywała wielokrotnienagrody Dyrektora Szkoły. Została także odznaczona medalem „ Nieśmy chętną  pomoc”. Za swoją działalność jako nauczyciel, społecznik, pedagog, harcerz otrzymała m. in.  Brązowy Krzyż Zasługi oraz Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Opolskiego. Dyplomy uznania przyznali Jej m.in. Wojewoda Opolski, Biskup Opolski oraz Prezydent Polski.
 
Niezwykle trudno pisać o Pani Danucie Sokołowskiej w czasie przeszłym. Pozostanie w Naszej pamięci poprzez swoje dokonania i osiągnięcia, które wzbogaciły nie tylko społeczność naszej Szkoły ale przede wszystkim Nasze Miasto Opole i Nasze Województwo. Cześć Jej Pamięci!